Dế mèn cho chim

Dế mèn cho chim

Cung cấp sỉ (thùng từ 4kg trở lên) dế chim 26 ngày tuổi, dế vàng, dế đen chưa mọc cánh cho các đại lý chim cảnh, các chợ bán dế chim, sâu chim, các giới chơi chim cảnh, cá cảnh, gà...Cung cấp sỉ (thùng từ 4kg trở lên) dế chim 26 ngày tuổi, dế vàng, dế đen chưa mọc cánh cho các đại lý chim cảnh, các chợ bán dế chim, sâu chim, các giới chơi chim cảnh, cá cảnh, gà...

IMG_5262.jpg

IMG_5265.jpg

IMG_4152 copy.jpg

IMG_9079.jpg